Monika Chutnik

Monika Chutnik

Dyrektor Zarządzająca
ETTA Global
Leadership Consulting

Opis prelegenta

Przekuwa różnorodność ludzi w efektywność zespołu. Projektuje i wdraża rozwiązania wspierające rozwój ludzi w międzynarodowym środowisku, pracuje głównie z kadrą kierowniczą różnych szczebli w języku angielskim, polskim i niemieckim. Łączy role coacha, trenera, konsultanta z rolą Dyrektor Zarządzającej.

Prezentacja: Monika Chutnik

  • Wystąpienie17-Mar-2016
13:25

Siła zespołów: rozwój pracowników na miarę XXI wieku