OPIS WARSZTATU

Warsztat do wyboru: Skuteczne prowadzenie rozmów i wykrywanie kłamstw z wykorzystaniem metod FBI

Warsztaty mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych technik wykrywania kłamstw, prowadzenia rozmów i negocjacji. Dowiemy się na czym polega wykrywanie symptomów kłamstwa i wprowadzania w błąd przez rozmówcę. Forma warsztatowa zapewnia wykład interaktywny, pracę w grupach, inscenizacje oraz kazuistykę wspartą przykładami z codziennej pracy IBBC Group.