Redakcja HRPolska.pl

Redakcja HRPolska.pl

Agnieszka Bednarska
HR Business Partner, psycholog biznesu, executive coach ICF. Od kilkunastu lat specjalizuje się w usługach biznesowych związanych z HR oraz rozwojem kadry menedżerskiej. Doradza jak wdrażać i optymalizować procesy HR, wspiera klientów w budowaniu polityki personalnej i inicjowaniu zmian w organizacjach. Opracowuje strategie HR i modele kompetencyjne. HR Manager, zarządza projektami i pracą zespołu. Rozwija kompetencje kadry kierowniczej (executive coaching, treningi menedżerskie, sesje doradcze, development center). Wierzy, że HR powinien stanowić mierzalne wsparcie dla biznesu i dostarczać konkretnych, rzetelnych narzędzi do zarządzania firmą. Wyznacza wysokie standardy pracy, stosuje wiedzę opartą na dowodach i doświadczeniu. Lider Śląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Redaktor naczelna HRPolska.pl, Partner Zarządzający Grupa HR Masters.


Magdalena Siwińska
HR Menedżer z kilkunastoletnią praktyką, coach, trener biznesu. Jako HR Business Partner wspiera organizacje w budowaniu procedur związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi. W pracy kładzie nacisk na badanie efektywności wszelkich procesów z obszaru polityki personalnej. Uważa, że wszelkie procedury są dla ludzi a nie ludzie dla procedur. W swoich projektach skupia się na realnych korzyściach zarówno dla organizacji jak i pracowników. Wspiera menedżerów w projektach rozwojowych, obejmujących coaching, mentoring oraz szkolenia. Realizowała i projektowała procedury szkoleniowe oraz doradcze dla kadry wyższego i niższego szczebla zarządzania, zarówno w biznesie jak i w administracji samorządowej i sądownictwie. Współpomysłodawczyni  portalu HRPolska.pl, Partner Zarządzający Grupa HR Masters.