„CV? Dziękuję, nie czytam” …i inne nieintuicyjne zasady rekrutacji opartej na dowodach

„CV? Dziękuję, nie czytam” …i inne nieintuicyjne zasady rekrutacji opartej na dowodach

To zadziwiające jak wiele błędów w naborze pracowników popełniają firmy i jak łatwo można im zapobiec opierając się na kilku uniwersalnych zasadach rekrutacji i selekcji opartej na dowodach. Wykorzystując międzynarodowe badania i doświadczenia z zakresu evidence-based management, spojrzymy na kilka sprzecznych z intuicją – i skutecznych- praktyk rekrutacyjnych oraz zmienimy sposób, w jaki myślimy o naborze kandydatów.